Strona główna Inne Centrum Zasady utrzymania czystości w szpitalach i innych placówkach ZOZ

Zasady utrzymania czystości w szpitalach i innych placówkach ZOZ

136
PODZIEL SIĘ

Prawidłowe sprzątanie i utrzymanie czystości jest jedną z podstawowych zasad zapobiegania zakażeniom szpitalnym. Ze środowiska szpitalnego należy szybko i starannie  usunąć wszelkie substancje mogące sprzyjać rozwojowi i namnażaniu się bakterii.

Sprzątanie ma na celu stałe usuwanie i rozcieńczanie mikroflory poprzez niszczenie drobnoustrojów ze sprzętu i otoczenia chorego. Wszelkie procedury sprzątania muszą zapewnić usunięcie brudu i kurzu.

W szpitalu znajdują się pomieszczenia o rożnym stopniu zagrożenia infekcją. Podział pomieszczeń na obszary i strefy zagrożenia ułatwia określenie zasad sprzątania i dezynfekcji w zależności od ryzyka zagrożenia.

Ilość stref i kwalifikacje pomieszczeń do każdej z nich określa Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych.

PODZIAŁ ŚRODOWISKA SZPITALNEGO

W środowisku szpitalnym wyróżniamy trzy obszary:

– medyczny,

– administracyjno-gospodarczy,

– techniczny.

W ramach obszaru medycznego występują cztery strefy sanitarne charakteryzujące się różnym poziomem ryzyka:

Strefa I – „ciągłej czystości” – apteka szpitalna, bloki operacyjne, trakty porodowe, boksy jałowe.

Strefa II – „ogólnej czystości medycznej” – sale chorych, dyżurki, inne pomieszczenia medyczne, korytarze komunikacji wewnętrznej, windy transportowe, pracownie EKG, TK, gabinety poradni specjalistycznych, gabinety fizjoterapii, szatnie personelu, magazyn bielizny czystej.

Strefa III – „czystości zmiennej” – gabinety zabiegowe, izolatki.

Strefa IV – „ciągłego skażenia” –  toalety, łazienki, brudowniki, pomieszczenie do przechowywania odpadów medycznych, prosektorium.

Obszar administracyjno-gospodarczy – biura w budynku dyrekcji, archiwum, portiernia, kuchnia główna, kaplica, sala sportowa, piwnice, strych.

Obszar techniczny – magazyn główny, kotłownia gazowo-olejowa, węzły cieplne we wszystkich komórkach organizacyjnych szpitala.