Strona główna Regulamin

Regulamin

Niniejszy portal internetowy jest prowadzony przez DG+ Witold Brożek z siedzibą w Krakowie.

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z akceptacją punktów poniższego regulaminu.

Celem naszego portalu jest dostarczanie rzetelnych informacji z szeroko pojętej dziedziny jaką jest Profesjonalne Utrzymanie Czystości.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy portal i zamieszczone na nim treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.

Opublikowane na stronach portalu dgplus.pl informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

DG+ Witold Brożek nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z niniejszego portalu internetowego na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Dostarczenie informacji lub materiałów firmie DG+ Witold Brożek jest równoczesnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez naszą firmę tych informacji lub materiałów, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.

Dane do kontaktu w razie uwag do naszego portalu:

DG+  Witold Brożek

Ul. J. Kleinera 1

31-752 Kraków

kontakt@dgplus.pl